Představenstvo a kontrolní komise

Představenstvo:

Ing. Jaroslav Burda                       předseda

Ing. arch. Luděk Přenosil            místopředseda

Mgr. Libor Martínek                    místopředseda

Ing. František Moravec               člen

Petr Kostínek                                člen

Kontrolní komise:

Jiří Svoboda                                  předseda

Jana Urbanová                             člen

Štěpánka Kudrnová                    člen