Historie

Bytové družstvo Brandýs nad Labem bylo zapsáno do rejstříku dne 1. srpna 1959 jako Stavební bytové družstvo občanů Brandýs nad Labem. Od samého počátku bylo jeho prioritou zajišťování výstavby bytů pro své členy, a to svépomocí v 60 a 70 letech a stabilizační výstavbou v 70 a 80 letech. V letech 1981 – 1984 bylo do družstva začleněno Stavební bytové družstvo Čelákovice. Současný název družstvo nese od roku 1998.

V roce 2003 družstvo doplnilo stanovy o správu a údržbu nemovitostí ve vlastnictví třetích osob. V roce 2010 družstvo vložilo do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka na všech 31 domů ve svém vlastnictví a návazně zahájilo převody bytů do osobního vlastnictví v domech nezatížených anuitou nebo úvěrem za současného vzniku Společenství vlastníků jednotek.

V současné době družstvo vykonává správu a údržbu bytů a nebytových prostor v domech ve svém vlastnictví a ve většině domů, které družstvo převedlo na společenství vlastníků jednotek. Spravuje 61 vlastních bytů a 656 bytů ve 25 SVJ. Vykonává také funkci předsedy SVJ. Tyto služby nabízí také pro další samostatné bytové subjekty ať už SVJ nebo BD. Nabízí také v ČR unikátní pojištění domu prostřednictvím SČMBD u Kooperativy a.s.