Představenstvo a kontrolní komise

Představenstvo:

Ing. Jaroslav Burda                       předseda

Ing. arch. Luděk Přenosil            místopředseda

Mgr. Libor Martínek                    místopředseda

Ing. František Moravec               člen

Jiří Bek                                           člen

Kontrolní komise:

Vladimír Fojtík                             předseda

Jana Urbanová                             člen

Alena Jelínková                            člen